Årets våtmarkspris!

2023/06/09|

Årets våtmarkspris tilldelas Markus Hoffman som är ansvarig för vatten- och hållbarhetsfrågor på LRF. Priset delas ut den 16 juni kl.13.00 vid våtmarken i Bergianska Trädgården. Mer [...]

Årets våtmarksstipendiat 2021

2022/02/08|

Daniel Bergman har förverkligat en dröm om att förvandla en gammal mossodling till våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, vacker natur och rekreation. Detta [...]

Svenska skogar behöver fler våtmarker!

2022/02/08|

Våtmarkernas värde i det svenska landskapet kan inte överskattas! Regeringens satsning på våtmarker är lovvärd inte minst i perspektivet klimatanpassning. Nu gäller det att satsningen blir långsiktig. [...]

Sammanfattning Våtmarkskonferensen 2021

2022/02/08|

Våtmarkskonferensen i september 2021 samlade 140 deltagare varav 60 st. deltog digitalt. Samtliga berörda nationella myndigheter deltog samt 15 länsstyrelser, ett 40 tal kommuner och många organisationer [...]

Våtmarkskonferens 29-30 september 2021

2021/02/24|

Våtmarksfondens traditionella våtmarkskonferens kommer att genomföras 29-30 september på Öster Malma (10 mil söder Stockholm). Konferensen kommer även att sändas digitalt. Årets konferens sker inom ramen för [...]

Våtmarkskonferens 2019

2018/11/27|

Nu är det klart med tid och plats för nästa Våtmarkskonferens. Konferensen blir den 8 – 9 maj 2019 och platsen är Aspenäs Herrgård, Lerum. Medverkande i [...]

Förenkla möjligheterna att anlägga våtmarker

2018/03/26|

Våtmarksfonden anser att byråkratin runt anläggande och restaurering av våtmarker måste saneras! Flera högintressanta våtmarksprojekt riskerar att inte bli av när markägarna ställs inför ett krångligt regelverk [...]

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

2017/01/27|

Med konferensen "Fåglarnas och människans våtmarker" den 25-26 april 2017 vill Våtmarksfonden fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i [...]

Nytt projekt: Våtmarkerna utvärderas med hänsyn till fågellivet

2016/09/04|

Med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet drar Våtmarksfonden nu igång ett nytt treårigt projekt med titeln "Våtmarksprojekt och fågellivet - kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse." En kort information [...]

En vägledning till våtmarksbygge

2016/08/14|

Ta del av Våtmarksfondens nya folder "Från idé till färdig våtmark" som innehåller en stegvis vägledning när man ska restaurera eller anlägga en ny våtmark. Vilka myndighetskontakter [...]