Med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet drar Våtmarksfonden nu igång ett nytt treårigt projekt med titeln ”Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse.” En kort information om projektet finns här