Våtmarkskonferens 2019

Nu är det klart med tid och plats för nästa Våtmarkskonferens. Konferensen blir den 8 – 9 maj 2019 och platsen är Aspenäs Herrgård, Lerum. Medverkande i programmet är bl.a. Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Mark och miljööverdomstolen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Fullständigt program och inbjudan kommer att finnas på hemsidan i januari 2019. För direktutskick av inbjudan och program när det är klart, skicka ett mail till info@vatmarksfonden.se

Temat för konferensen är Alla goda krafter för fler våtmarker Vilka hinder finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss förbi dem?
Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskussioner och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Inte minst mot bakgrund av regeringens fleråriga våtmarkssatsning.
Målgruppen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet.

2018-12-18T08:22:10+00:002018/11/27|