VILKA VI ÄR

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund. Våtmarksfondens leds av en styrelse med stöd av ett expertråd.

VÅRA MÅL

Att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker främst för fågellivet. Vi vill vara ett kunskapscentrum och en naturlig mötesplats samt pådrivare och opinionsbildare i det nationella våtmarksarbetet.

VAD VI GÖR

Rådgivning, utbildning och information samt ekonomiskt stöd till bevarande, skapande och skötsel av våtmarker är viktiga delar av den praktiska verksamheten. Vi har hittills varit delaktig i närmare 600 våtmarksprojekt.

VÅTMARKERNA SPELAR EN VIKTIG ROLL

Uppemot 70% av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende av våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här.

Årets våtmarkspris!

2023/06/09|

Årets våtmarkspris tilldelas Markus Hoffman som är ansvarig för vatten- och hållbarhetsfrågor på LRF. Priset delas ut den 16 juni kl.13.00 vid våtmarken i Bergianska Trädgården. Mer [...]