Utbildning

Fondens utbildningsinsatser sker efter behov och kan bestå av breda, landsomfattande kurser till riktade punktinsatser för en specifik målgrupp eller projekt.

Våtmarkskonferenserna är viktigt inslag i fondens utbildningsverksamhet och deras tema speglar aktuella trender och behov inom våtmarksverksamheten i landet. På konferenserna ges bl.a. högklassiga föredrag av experter och praktiker.

Övriga utbildningsinsatser sker gärna i samabete med universitet, högskolor, folkhögskolor, studieförbund och andra utbildningsinstanser, samt med större företag som har egen utbildningskapacitet.

För förfrågningar: kontakta fondens generalsekreterare.