Loading...
Verksamhet2019-01-08T15:22:42+00:00

Mångfaldig verksamhet

Våtmarksfonden bedriver en rad olika verksamheter med utbildning och rådgivning i främsta rummet och med ekonomiskt bidrag till våtmarksprojekt som effektiv stimulans till att skapa och restaurera våtmarker runtom i landet.