Mångfaldig verksamhet

Våtmarksfonden bedriver en rad olika verksamheter med utbildning och rådgivning i främsta rummet och med ekonomiskt bidrag till våtmarksprojekt som effektiv stimulans till att skapa och restaurera våtmarker runtom i landet.