Rådgivning

Ett viktigt verktyg för att stödja våtmarksprojekt är genom rådgivning. Enklare rådgivning ges direkt av generalsekreteraren, gärna genom hänvisning till skriften ”Från idé till färdig våtmark”. Vidare rådgivning kan också ges av medlemmarna i fondens Expertråd eller av utomstående experter som fonden hänvisar till. Första rådgivningen är normalt kostnadsfri men för mera omfattande rådgivning kan fonden ta ut en viss ersättning efter överenskommelse. Rådgivning sker företrädesvis i samband med besök på platsen där våtmarksporjektet är tänkt att genomföras.

Våtmarksfonden har också ett nätverk av erfarna våtmarksrådgivare som kan utreda förutsättning för och ge råd om våtmarksprojekt. Staffan Müller, 2012-års våtmarksstipendiat, har haft vänligheten att donera merparten av sin digra produktion av våtmarksutredningar till Våtmarksfonden, som inspiration för framtida projekt. Här är några exempel:

Glisstjärn i Rättvik

Vattnets väg till Falu Gruva

Älvdalens golfbanan som naturområde

Roten i Hallands län

Ändjön på Frösön, Jämtland

Våtmarker i Eskilstuna

Vi har samlat länkar som kan hjälpa dig i ditt våtmarksarbete