Våtmarkskonferensen i september 2021 samlade 140 deltagare varav 60 st. deltog digitalt. Samtliga berörda nationella myndigheter deltog samt 15 länsstyrelser, ett 40 tal kommuner och många organisationer i övrigt. Konferensen var ett samarbete mellan Våtmarksfonden och Grip on Life. En sammanfattning av konferensen finns här.