EN GUIDE TILL DIG SOM GÅR I VÅTMARKSTANKAR

12 steg till din nya våtmark

Kanske har du länge gått i våtmarkstankar och haft en idé om att här skulle det vara fint med en liten sjö, en vattenspegel och samtidigt ett rikare fågelliv. En insats för naturvården, kanske lite andjakt eller annat rekreationsvärde. Med denna sida vill vi leda dig vidare så att du kan förverkliga din idé. Informationen är översiktlig och tänkt att just vara en vägledning framåt. Den fulla guiden finns att läsa i vår Folder: Från idé till färdig våtmark och går att ladda ner här.

Kort om Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond (”Våtmarksfonden”) bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening. Sedan många år är Lantbrukarnas Riksförbund – och tidigare även Världsnaturfonden – stödjande partner till fonden. Våtmarksfondens leds av en styrelse med stöd av ett expertråd. Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskilt värde för fågellivet. H.M. Konungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.