Daniel Bergman har förverkligat en dröm om att förvandla en gammal mossodling till våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, vacker natur och rekreation. Detta har dokumenterats i en utmärkt videoproduktion, ”Våtmark – från dröm till verklighet”, för allmän visning och inspiration. För sin fina insats att sprida kunskap om våtmarksarbetet har Daniel erhållit Våtmarksstipendiet 2021. Videon kan ses på denna länk https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI

Pressmeddelandet finns här.