Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet, har tilldelats Våtmarksstipendiet 2022. Åsa har under lång tid forskat på torvmarkernas stora utsläpp av växthusgaser. Genom återskapande av våtmarker på dessa områden kan man på ett effektivt sätt begränsa dikade torvmarkers stora utsläpp av koldioxid till atmosfären. Hennes forskning har därigenom visat på ytterligare en viktig dimension när det gäller våtmarkernas stora betydelse för vår miljö.