Våtmarkernas värde i det svenska landskapet kan inte överskattas! Regeringens satsning på våtmarker är lovvärd inte minst i perspektivet klimatanpassning. Nu gäller det att satsningen blir långsiktig. Skogssällskapets och Våtmarksfondens inställning i frågan framgår i denna debattartikel.