Med konferensen ”Fåglarnas och människans våtmarker” den 25-26 april 2017 vill Våtmarksfonden fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist varit särskilt tydlig sommaren 2016. Denna situation exemplifierar ett mycket stort samhällsintresse i att bevara och restaurera våtmarker. Konferensen är öppen för alla med intresse och engagemang för återskapandet av våtmarker. Inbjudan och program här.