Personuppgiftspolicy för stiftelsen Svensk Våtmarksfond

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är stiftelsen Svensk Våtmarksfond, organisationsnummer 802401-2737.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Svensk Våtmarksfond behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Svensk Våtmarksfond hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv anger (som ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och mobilnummer) när du exempelvis lämnar in en ansökan, anmäler dig till något evenemang eller skänker en gåva.
Svensk Våtmarksfond behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan, deltagande i aktiviteter eller ge dig information om vår verksamhet eller direkt rådgivning.

Behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att Svensk Våtmarksfond behandlar dessa. Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid insamlingstillfället eller för samarbetet. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Våtmarksfondens egen verksamhet och insamling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.
Om du har frågor som rör dina personuppgifter eller önskar att få dina personuppgifter raderade är du välkommen att kontakta Svensk Våtmarksfond info@vatmarksfonden.se eller genom att ringa 072-218 75 99.