Våtmarksfondens traditionella våtmarkskonferens planeras att genomföras 1-2 september på Öster Malma (10 mil söder Stockholm). Konferensen genomförs under förutsättning att läget beträffande pandemin medger det. Årets konferens sker inom ramen för EU-projektet Grip on Life. Programmet och uppgifter om hur man anmäler sig kommer att läggas ut på fondens hemsida i slutat av april.