Våtmarksfonden anser att byråkratin runt anläggande och restaurering av våtmarker måste saneras! Flera högintressanta våtmarksprojekt riskerar att inte bli av när markägarna ställs inför ett krångligt regelverk och långa handläggningstider. Läs mer här.