Bidrag till våtmarksprojekt eller forskning

Våtmarksfonden kan ge bidrag till våtmarksprojekt och till forskning i hela landet. Bidraget kan bestå av ekonomisk hjälp men också av rådgivning, utbildning eller kontaktförmedling.

Med våtmarksprojekt menas alla aktiviteter för att skapa eller förbättra en våtmark. Förbättringen kan innebära restaurering men även återinförd eller ändrad skötsel/hävd. Våtmarksfonden prioriterar våtmarksprojekt som gynnar fågellivet. Våtmarksfonden prioriterar också ansökningar som innehåller en tydlig plan för dokumentation och resultatuppföljning. Tips och råd om detta finner du i dokumentet ”Att dokumentera och utvärdera ditt våtmarksprojekt”.

Våtmarksfonden har sällan möjlighet att bekosta hela projektet utan strävar efter att använda sina medel till att starta upp, lotsa rätt eller berika projekt. Kunskap och kontakter är ofta effektivare än pengar!

Våtmarksfonden kan också stödja forsknings- och artskyddsprojekt med anknytning till våtmarker. Projekt som fått stöd på senare tid är Projekt Fjällgås, SLUs Sädgåsprojekt och Projekt Stork.

Så här söker du

Du är hjärtligt välkommen med din ansökan. Nedan hittar du dokument med information om vad som gäller för att söka medel från Våtmarksfonden samt en  ansökningsblankett. Våtmarksfonden uppmanar alla som funderar på att söka bidrag att ta kontakt med Generalsekreteraren först.