Uppföljning

Visst vill du visa upp de goda resultaten av ditt våtmarksprojekt?
Då kan det vara bra att ha en trevlig dokumentation och trovärdiga fakta om vad du har åstadkommit med projektet. Våtmarksfonden har med ekonomiskt stöd från Skogssällskapet tagit fram en idésamling för hur du kan dokumentera vad du har gjort och fastlägga vad resultaten blev. Texterna fokuserar på effekter på fågellivet men många tips kan även översättas till andra mål med ditt våtmarksprojekt.
Vill du ladda ner dokumentet med hela idésamlingen i PDF-format kan du klicka här.