Nästa våtmarkskonferens blir den 20-21 september 2023 i Värnamo. Mer information längre fram.