Våtmarkskonferens 2019

Nu är det klart med tid och plats för nästa Våtmarkskonferens. Konferensen blir den 8 – 9 maj 2019 och platsen är Aspenäs Herrgård, Lerum. Medverkande i programmet är bl.a. Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Mark och miljööverdomstolen och Jordbruksverket. Fullständigt program och inbjudan hittar du här.

Temat för konferensen är Alla goda krafter för fler våtmarker Vilka hinder finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss förbi dem?
Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskussioner och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Inte minst mot bakgrund av regeringens fleråriga våtmarkssatsning.
Målgruppen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet.

2019-02-14T18:51:20+01:002018/11/27|

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

Med konferensen ”Fåglarnas och människans våtmarker” den 25-26 april 2017 vill Våtmarksfonden fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist varit särskilt tydlig sommaren 2016. Denna situation exemplifierar ett mycket stort samhällsintresse i att bevara och restaurera våtmarker. Konferensen är öppen för alla med intresse och engagemang för återskapandet av våtmarker. Inbjudan och program här.

2018-12-17T10:05:27+01:002017/01/27|

Nytt projekt: Våtmarkerna utvärderas med hänsyn till fågellivet

Med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet drar Våtmarksfonden nu igång ett nytt treårigt projekt med titeln ”Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse.” En kort information om projektet finns här

2018-11-27T14:26:25+01:002016/09/04|

En vägledning till våtmarksbygge

Ta del av Våtmarksfondens nya folder ”Från idé till färdig våtmark” som innehåller en stegvis vägledning när man ska restaurera eller anlägga en ny våtmark. Vilka myndighetskontakter måste man ta? Vilka bidragsmöjligheter finns det? Vad bör jag inte missa i planeringen? Ladda ner foldern här eller beställ den på info@vatmarksfonden.se

 

2019-03-06T21:31:21+01:002016/08/14|
Till toppen