Följande länkar kan hjälpa dig i ditt våtmarksarbete

Myndigheter

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets satsning på våtmarksprojekt 2018-2020
Lokal Naturvård (LONA) 
Sök i LONAs projektregister (registrering krävs)
Dokumentation om avslutade/redovisade LONA projekt  
Skyddad natur
(kartsystem för alla skyddade områden i Sverige)
LIFE-projekt
LIFE-EU  (på engelska)
(ger tillgång till ”project database”)

Jordbruksverket 
Jordbruksverkets stöd till anläggning av våtmarker och dammar 
Jordbruksverkets stöd till skötsel av våtmarker och dammar
Miljöersättningar i allmänhet

Skogsstyrelsen
Stödformer för anläggning av våtmarker i skogslandskapet:
Skogens miljövärden (för bl.a. våtmarker upp till 2 ha)
Observera att markägare kan upplåta sin mark för bl.a. våtmarksprojekt till andra (blankett)
Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) (för bl.a. våtmarker större än 2 ha). Faktablad.

Länsstyrelserna

Sverige kommuner och landsting (med lista över alla kommuner längst ner på sidan)