KANSLIET

Stiftelsen Svensk Våtmarksfonds kansli finns på Svenska Jägareförbundets kursgård Öster-Malma i Sörmland. Kansliet är dock inte permanent bemannat utan fondens generalsekreteraren Hans von Essen nås säkrast via e-postadressen info@vatmarksfonden.se eller på telefonnummer 072-218 75 99.