Vad ska vi ha för text här och vilka koordinater ska vara utsatta på kartan?