Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

Med konferensen ”Fåglarnas och människans våtmarker” den 25-26 april 2017 vill Våtmarksfonden fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist varit särskilt tydlig sommaren 2016. Denna situation exemplifierar ett mycket stort samhällsintresse i att bevara och restaurera våtmarker. Konferensen är öppen för alla med intresse och engagemang för återskapandet av våtmarker. Inbjudan och program här.

2018-12-17T10:05:27+01:002017/01/27|

Nytt projekt: Våtmarkerna utvärderas med hänsyn till fågellivet

Med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet drar Våtmarksfonden nu igång ett nytt treårigt projekt med titeln ”Våtmarksprojekt och fågellivet – kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse.” En kort information om projektet finns här

2018-11-27T14:26:25+01:002016/09/04|
Till toppen