Årets våtmarkspris!

Årets våtmarkspris tilldelas Markus Hoffman som är ansvarig för vatten- och hållbarhetsfrågor på LRF.

Priset delas ut den 16 juni kl.13.00 vid våtmarken i Bergianska Trädgården. Mer info här.

2023-06-09T11:47:47+02:002023/06/09|

Våtmarksstipendiet 2022 till Åsa Kasimir!

Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet, har tilldelats Våtmarksstipendiet 2022. Åsa har under lång tid forskat på torvmarkernas stora utsläpp av växthusgaser. Genom återskapande av våtmarker på dessa områden kan man på ett effektivt sätt begränsa dikade torvmarkers stora utsläpp av koldioxid till atmosfären. Hennes forskning har därigenom visat på ytterligare en viktig dimension när det gäller våtmarkernas stora betydelse för vår miljö.

2022-11-11T08:31:03+01:002022/11/11|

Årets våtmarksstipendiat 2021

Daniel Bergman har förverkligat en dröm om att förvandla en gammal mossodling till våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, vacker natur och rekreation. Detta har dokumenterats i en utmärkt videoproduktion, ”Våtmark – från dröm till verklighet”, för allmän visning och inspiration. För sin fina insats att sprida kunskap om våtmarksarbetet har Daniel erhållit Våtmarksstipendiet 2021. Videon kan ses på denna länk https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI

Pressmeddelandet finns här.

2022-02-08T11:16:24+01:002022/02/08|

Svenska skogar behöver fler våtmarker!

Våtmarkernas värde i det svenska landskapet kan inte överskattas! Regeringens satsning på våtmarker är lovvärd inte minst i perspektivet klimatanpassning. Nu gäller det att satsningen blir långsiktig. Skogssällskapets och Våtmarksfondens inställning i frågan framgår i denna debattartikel.

2022-02-08T10:39:08+01:002022/02/08|

Sammanfattning Våtmarkskonferensen 2021

Våtmarkskonferensen i september 2021 samlade 140 deltagare varav 60 st. deltog digitalt. Samtliga berörda nationella myndigheter deltog samt 15 länsstyrelser, ett 40 tal kommuner och många organisationer i övrigt. Konferensen var ett samarbete mellan Våtmarksfonden och Grip on Life. En sammanfattning av konferensen finns här.

 

2022-02-08T10:40:23+01:002022/02/08|

Våtmarkskonferens 29-30 september 2021

Våtmarksfondens traditionella våtmarkskonferens kommer att genomföras 29-30 september på Öster Malma (10 mil söder Stockholm). Konferensen kommer även att sändas digitalt. Årets konferens sker inom ramen för EU-projektet Grip on Life. Programmet och uppgifter om hur man anmäler sig kommer att läggas ut på fondens hemsida i mitten av juni.

2021-06-08T19:37:53+02:002021/02/24|
Till toppen