Loading...
Konferens2019-02-14T18:17:21+00:00

Våtmarkskonferenser

Våtmarksfonden organiserar vartannat år en stor våtmarkskonferens som vänder sig till alla som har intresse för våtmarker och de ekosystemtjänster dessa ger. Konferenserna hålls på olika håll i landet och har olika teman. Bland deltagarna märks, förutom intresserade privatpersoner, anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter och forskare ser Våtmarkskonferensen som en viktig plats för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer.

Våtmarkskonferens 2019

Nu är det klart var med tid och plats för nästa Våtmarkskonferens. Konferensen blir den 8 – 9 maj 2019 och platsen är Aspenäs Herrgård, Lerum. Medverkande i programmet är bl.a. Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Mark och miljööverdomstolen och Jordbruksverket. Fullständigt program och inbjudan hittar du här.

Temat för konferensen är Alla goda krafter för fler våtmarker Vilka hinder finns på vägen och hur kan vi tillsammans ta oss förbi dem?
Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskussioner och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Inte minst mot bakgrund av regeringens fleråriga våtmarkssatsning.
Målgruppen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet.

Intresseanmälan för inbjudan och program

Sista anmälningsdag för konferensen är 8 mars 2019. Vid frågor kontakta Hans von Essen 072-218 75 99

2017 års konferens hölls på Öland 25-26 april och hade som tema ”Fåglarnas och människans våtmarker”. Konferensen fäste uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Öland är ett område med ett rikt och våtmarksberoende fågelliv samtidigt som problemet med vattenbrist var särskilt tydligt sommaren 2016. Denna situation ledde till ett mycket stort samhällsintresse för att bevara och restaurera våtmarker.
Se inbjudan och programmet här.

2015-års konferens hölls i Christinehofs Ekopark i Skåne 19-20 maj. Konferensen markerade Våtmarksfondens 20-års jubileum och hade som tema ”Vattenlandskapet i praktiken. Historiska perspektiv och framtidsblickar.”
Se inbjudan och programmet här.

2013-års konferens hölls i Örebro med omnejd 14-16 maj och hade som tema ”Hur får vi fler våtmarker i de svenska landskapen?”
Se inbjudan och programmet här.