Idéer och råd för hur du kan ordna trovärdiga uppföljningsstudier av effekterna av ditt våtmarksprojekt på fågellivet

Att visa hur fågellivet påverkas av våtmarksprojekt är både enkelt och svårt, beroende av projektet mål och ambitioner. Innan man bestämmer sig för hur man ska göra fågelstudien kan det vara värt att fundera kring några saker. Dessa saker presenteras i dokumentet:

Några funderingar kring våtmarksprojekt och fågellivet.

Samlingen av tipsen kring fågelinventeringar finns som

Tips 6. Att räkna fåglar är lätt!

och

Tips 7. Att inventera är svårt!