Följande länkar kan hjälpa dig i ditt våtmarksarbete

OBS! Rapportera gärna till oss i fall någon av länkarna är felaktig. Det hjälper oss att hålla denna sida ajour och gör att andra användare slipper hamna fel. Tack på förhand!

Myndigheter:

Naturvårdsverket
    Naturvårdsverkets satsning på våtmarksprojekt 2018-2020
    Lokal Naturvård (LONA) 
    Sök i LONAs projektregister (registrering krävs)
    Dokumentation om avslutade/redovisade LONA projekt  
    Skyddad natur 
       (kartsystem för alla skyddade områden i Sverige)
    LIFE-projekt
    LIFE-EU  (på engelska)
       (ger tillgång till "project database")

Jordbruksverket 
    Jordbruksverkets stöd till anläggning av våtmarker och dammar 
    Jordbruksverkets stöd till skötsel av våtmarker och dammar
    Miljöersättningar i allmänhet

Skogsstyrelsen
Stödformer för anläggning av våtmarker i skogslandskapet:
   Skogens miljövärden (för bl.a. våtmarker upp till 2 ha)
      Observera att markägare kan upplåta sin mark för bl.a. våtmarksprojekt till andra (blankett)
   Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) (för bl.a. våtmarker större än 2 ha). Faktablad.

Länsstyrelserna

Sverige kommuner och landsting (med lista över alla kommuner längst ner på sidan)

Källor med argument till stöd för våtmarksprojekt:

Havs och Vattenmyndigheten
    Vattenmyndigheterna
       (vattenfrågor på länsstyrelsenivå)
    Vattendirektivet
    Vattendirektivet lagtexten
   
Vatteninformationssystemet Sverige (VISS)

MISTRAs råd för evidensbaserad miljövård 
utvärderingar av t.ex. Våtmarker som kväve- och fosforfällor (SR2)

Miljömålen
     Miljömål 11 ”Myllrande våtmarker”
     Preciseringar av Miljömål 11 ”Myllrande våtmarker”