Våtmarksfonden välkomnar stöd

Stöd till Våtmarksfonden kan ges på många olika sätt, stort som smått.

Sponsorer tecknar för ett långsiktigt stöd och samverkan.
Företag och organisationer kan ge större eller mindre bidrag i samband med speciella tillfällen (t.ex. ett jubileum eller ett evenemang).
Privatpersoner kan skänka ett bidrag i samband med en högtidsdag eller en begravning.

Våtmarksfonden har en minimal organisation och varje bidrag gör därför stor nytta i den praktiska verkligheten. Våtmarksfonden är dessutom momsbefriad.

Ekonomiska bidrag kan sättas in på: BG 5989-3289

Tack på förhand!