Centrum för information och utbildning

OmFonden1

För att informera och utbilda i våtmarksfrågor krävs demonstrationsområden, lokaler och kvalificerad personal. Fonden har därför fått möjlighet att bedriva denna verksamhet på Svenska Jägareförbundets kursgård Öster-Malma i Sörmland. Där finns alla dessa resurser samlade och inom det drygt 2 000 hektar stora området finns inte mindre än ett 30-tal våtmarker från bördig slättbygd till mager skogsmark. Kursgården erbjuder också full konferensservice.