Mångfaldig verksamhet

Våtmarksfonden bedriver en rad olika verksamheter med utbildning och rådgivning i främsta rummet och med ekonomiskt bidrag till våtmarksprojekt som effektiv stimulans till att skapa och restaurera våtmarker runtom i landet.

Fondens verksamhet sammanfattad:
Vi utbildar genom exkursioner, kurser, föredrag och seminarier
Vi förmedlar våtmarksentrepenad
Vi informerar på vår Hemsida 
Vi lämnar råd och anvisningar eller med hjälp av vårt nätverk
Vi stödjer med bidrag till våtmarksprojekt av hög kvalité för fåglar
Vi samarbetar med svenska och internationella organisationer

Fonden får stöd av företag som Ragn-Sells AB, Skogssällskapet och Elmia AB.