Kontakt

Stiftelsen Svensk Våtmarksfonds kansli finns på Svenska Jägareförbundets kursgård Öster-Malma i Sörmland. Kansliet är dock inte permanent bemannat utan fondens generalsekreteraren Hans von Essen nås säkrast via e-postadressen info@vatmarksfonden.se eller på telefonnummer 072-218 75 99.

Fondens postadress är: SVENSK VÅTMARKSFOND, ÖSTER MALMA, 61191 NYKÖPING

Fondens organisationsnummer är: 802401-2737

Fonden är momsbefriad.

Vilka personer som ingår i fondens styrelse och expertråd framgår av andra platser på denna hemsida, liksom engagerade personer inom pågående strategiska projekt m.m.