Våtmarksfondens ledning består av  styrelsen och generalsekreteraren

Styrelsen tillsätts av Svenska Jägareförbundet och dess partners. Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund är representerade i styrelsen.

Styrelsen består av

Ordförande: Björn Sprängare

Sten Unnerstedt

Jonas Paulsson

Åke Pettersson

Carl Wachtmeister

Margareta Malmquist 

Erik Sellberg

Generalsekreterare är Hans von Essen

 

Hedersordföranden: Lars Hallgren, Lars Ingelmark 

 

Styrelsen sammanträder 3-5 gånger per år och fattar de vägledande besluten, ofta efter samråd med expertrådet. Generalsekreteraren genomför de av styrelsen fattade besluten och leder det praktiska arbetet. Administrativa resurser och lokaler hyrs av Svenska Jägareförbundet. 

Våtmarksfondens ursprungliga stadgar.