2017 års stipendiat är
Sören Eriksson

Sören Eriksson är verksam som rådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala sedan 1998. Under de senaste 10 åren har Sören i huvudsak arbetat med restaurering av våtmarker och anläggande av fosfordammar i jordbrukslandskapet. Lantbrukare i hela Mälardalen har fått råd och hjälp i denna viktiga verksamhet. Inom Jordbruksverkets projekt ”Greppa Näringen” har Sören genom åren utfört ett 80-tal rådgivningar om anläggande och skötsel av våtmarker. För närvarande arbetar Sören med ett tjugotal våtmarksansökningar åt markägare runt om i Mälardalen. Förutom att dessa våtmarker har en viktig funktion för att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarkerna har de samtidigt en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden i allmänhet och för ett rikt fågelliv i synnerhet.

Juryns motivering:
Sören tilldelas Våtmarksstipendiet 2017 för sin fina förmåga att ge markägare professionellt stöd vid anläggande av våtmarker i alla former. Hans sätt att inspirera, sprida kunskap om våtmarkernas stora värde och hjälpa till med ansökningar och utformningen av funktionella våtmarker är ett stort föredöme.