2013 års våtmarksstipendiat är
Peter Feuerbach

2013

Ett pris av högsta värde
Våtmarksstipendiet är ett erkännande till person eller organisation som ”utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalité”.
Stipendiet är ett av vårt lands mest prestigefyllda miljöpris. Det är instiftat av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells.  Det delas varje år ut, sedan 2002, för att stimulera bevarande och återskapandet av våtmarker och är på 25000 kronor.
I år delades stipendiet ut av Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg den 3 juni.

Peter Feurbach en värdig stipendiat
Peter arbetar som konsult för projektering och skötsel av våtmarker i främst Halland men även i övriga Sverige. Med stor erfarenhet och vana har han fått markägare att förstå våtmarkernas värde för biologisk mångfald och som näringsfällor för renare vatten.
Projektet ”Flerfunktionella våtmarker” har han utvecklat och genomfört på Lilla Böslid. Det är ett nytt koncept att ta hand om täckdikesvatten och minska näringsläckaget ut i vattendrag, sjöar och havet.
Intelligenta skyddszoner är ett annat spännande projekt som skall ge renare vatten från jordbrukslandskapet.
Han har anlagt flera våtmarker av olika typer, som blivit förnämliga fågellokaler och tagit fram tvåhundra våtmarksplaner i Halland, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Östergötland, Gotland och Stockholms län samt på Åland.
På uppdrag av Högskolan i Halmstad och dess Våtmarkscentrum, har han genomfört byggnationen av en experimentvåtmark i Plönninge, där vatten från ett lokalt vattenverk leds in till 18 st dammar.
Hans serie av handböcker och rapporter åt Jordbruksverket där ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” är mest känd som en ”bibel” för intresserade markägare och myndigheter.
På meritlistan finns också flera våtmarkskurser och deltagande i seminarier och konferenser som föredragshållare.