2008 års våtmarksstipendiat är
Mats Rosenberg

2008

Våtmarksfondens och Ragn-Sells våtmarksstipendium delas ut den 11 juni 2008. Stipendiet delas ut varje år och är på 25000 kronor, ett av vårt lands mest prestigefyllda miljöpris. Stipendiet kommer att delas ut av Våtmarksfondens grundare och hedersordförande Lars Hallgren och Ragn-Sells miljöchef Christina Lindbäck.
I samband utdelningen kommer en exkursion att anordnas till Oset och Kvismaren under ledning av Mats och Åke Pettersson Ornitologiska föreningens vice ordförande.

Mats har arbetat med våtmarkerna kring Örebro sedan 1980-talet, numera arbetar han som biolog för Örebro kommun.
Första stora objektet var att få igång restaureringen av den igenvuxna och utdikade fågelsjön Tysslingen, där tusentals sångsvanar rastar under våren på sin väg till Norra Sverige. Våtmarksfonden valde i mitten av 90-talet ut Tysslingen som ett kvalitetsobjekt att ge sitt stöd till.
Våtmarkerna kring Örebro är ”världsberömda” genom den moderna ornitologins fader Erik Rosenbergs bok Oset och Kvismaren, ett måste för den sanne ornitologen. ”Mäster” Erik är sedan länge gången men Mats och medhjälpare har tagit sig an den svåra men spännande uppgiften att vårda och utveckla dessa riksbekanta objekt. Numera är de dubbelt så stora och av högsta kvalité.
Bolundsängen är ett annat av Matts objekt som också blivet en av Örebroarnas pärlor att besöka.
Ett annat märkesobjekt är den förra soptippen vid Vena som också var militärt övningsfält som Mats tog sig att återställa till den våtmark den en gång var. Vena har blivit ett av Örebroarnas populäraste besöksobjekt med vid utsikt över Hjälmaren och angränsande återskapade våtmarker.
Kvismaren fortsatta restaurering och utveckling fick Mats som sitt ansvar 2005. På uppdrag av Naturvårdsverket och med medel därifrån pågår jobbet alltjämt.
Mats arbete kännetecknas naturligtvis av stor entusiasm, men också av ornitologisk våtmarkskänsla. Problemen hopar sig alltid när våtmarker skall återskapas eller restaureras och när flera markägare och myndigheter är inblandade. Mats diplomatiska förmåga är välkänd och den för alltid processerna framåt.

Motivet är formulerat som följer:

”För stor diplomati, erfarenhet och kompetens som omsatts i ett engagerat arbete med att återskapa värdefulla våtmarker för fåglar som fått en hel bygd att glädjas åt dem och som står som goda exempel för framtida bevarande av värdefulla våtmarksmiljöer.”

En värdig stipendiat.