2007 års stipendiat är
Per Andreasson

2007Per Andreasson har tagit emot stipendiet av Lars Ingelmark, ordförande i Våtmarksfonden och Erik Sellberg ordförande i Ragn-Sells.

Per Andreasson, dikaren som blev våtmarkernas räddare.
Motivet till att valet i år föll på Per formuleras som följer:
”För idogt lärande som omsatts i ett engagerat arbete med att få markägare att återskapa värdefulla våtmarker för fåglar, som fått en hel bygd att och glädjas åt dem och som står som goda exempel för framtida bevarande av värdefulla våtmarksmiljöer.”
Som ung pojke var Per med sin far skogvaktaren och dikade ut våtmarkerna vid Lergraven. Bryskt tömdes skogens små våtmarkspärlor till förmån för skogsplantering. Så kom det sig att unge Per blev skogskarl själv och fortsatte i tidens anda att gå i faderns fotspår.
En ny syn på våtmarkernas roll och värde i skogslandskapet blev tidens melodi under 90-talet. Per tog till sig all den nya kunskapen och resolut visade han sin förstående arbetsgivare, Skogssällskapet, att nu var tiden mogen att vända på kuttingen. Sedan dess har Per haft uppdraget att skapa våtmarker av hög kvalité på Skogssällskapets egna marker och varit konsult åt företagets kunder. Resultaten har blivit mycket framgångsrika och vid Lergraven ser vi åter skogens pärlor glimma.