2005 års stipendiat är
Arne Linding

Arne Linding en glad stipendiat.Motiv:”För stor idérikedom och uppfinnarglädje av teknisk utrustning för åtgärder till bevarande av våtmarker för fåglar, kombinerad med hög biologisk kompetens”.
Arne Linding har byggt upp sitt företag i Söderhamn där han utvecklat ett antal amfibiefordon för behandling av våtmarker som är i behov av restaurering. Hans stora erfarenhet från olika typer av våtmarker och deras behandling har resulterat i ett flertal mycket svåra uppdrag. Resultaten av dessa restaureringar är mycket goda.