2003 års stipendiat är
Leif Karlsson i Knarrhult

Leif Karlsson får litografin ”Bläsänder” av fondens ordförande Lars Ingelmark.Motivet: ”För ett beslutsamt och engagerat arbete att skapa en grupp värdefulla små våtmarker för fåglar varsamt inpassat i ett kulturlandskap som kommer att inspirera omvärlden”.
Geografiskt läge: Knarrhult ligger 10 km öster om Ullared i Falkenbergs kommun.
Restaureringen: Leif Karlsson har skapat sju sammanhängande våtmarker av olika typ. Våtmarkerna ligger ett landskap av ekhagar på mager åkermark som tidvis betas och som dikats i generationer. Dämning har skett genom igenläggning av diken med vallar. De har fått en mycket naturlig utformning, ett nytänkande och en verklig förebild för andra. Delar av strandzonerna är planterade med lågväxande buskar. Fågelfaunan representeras av de flesta i västra Sverige häckande dyk- och simänder, samt gäss. Bland vadarna finns trana, tofsvipa, skogssnäppa och enkelbeckasin. Övriga vadare är rastande. En kraftfull grodlek förekommer på våren. Helhetsintrycket är en njutning för ögat och Knarrhults våtmarker är ett verkligt gott exempel på kunnande och höga ambitioner.